2-2 entoilage, maroufflage

1 gouverne entoilage 2 stabilisateur entoilage, 4 gouverne entoilage 5 gouverne entoilage 6 luciole entoilage 7 DOS entoilage 9gouventoil